INSTITUUT VOOR
ELEMENTAIRE RETRACTIE

Elementaire retractie is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen in elementaire vorm. De methode is dezelfde als die de natuur toepast in het binnenste van de aarde “mineralisatie door middel van pyrolyse-verbranding”. 

ZERO AGE

Wij streven er naar om de afvalstroom tot nul te reduceren. Daarnaast willen we alle door retractie verkregen elementen weer terug in in de keten brengen zodat we geen grondstoffen meer verspillen of onbruikbaar maken. 

KENNIS EN RESEARCH

Onze fabriek is constant in beweging en het proces wordt continue geoptimaliseerd. De kennis die hieruit voortvloeit wordt in het instituut met en door onze partners verder ontwikkeld en gedeeld.

Play Video

PROCES

 De synthese van het natuurlijke proces.

Close Menu