DE ZERO AGE

Na The Machine Age (19e eeuw) The Plastic Age (20e eeuw) is nu The Zero Age aangebroken. The Machine Age hebben we veel natuurlijke bronnen op grote schaal kunnen exploiteren. In The Plastic Age hebben we ze versnippert en verpakt. In The Zero Age halen we alles terug uit de verpakking om ze weer in een beheerste cyclus, her te gebruiken zonder de uitgeputte aarde verder uit te putten.

Het IVER, wil als de initiator van The Zero Age er alles aan doen om het tij te keren.

Obsidiaan is een natuurlijk voorkomend vulkanisch glas, een verglaasd gesteente (snel gestolde lava): een mengsel dat vooral bestaat uit siliciumdioxide (SiO2, tot 70%-75%) en flinke hoeveelheden magnesium- en ijzer-zouten (zoals MgO en Fe3O4).

ZELDZAME AARDEN

De zeldzame aarden zijn scandium, yttrium en de vijftien lanthaniden. Soms worden sommige actiniden ook tot de zeldzame aarden gerekend. Yttrium wordt vaak niet als zeldzame aarde aangemerkt maar maakt wel onderdeel uit van de delfstof REY, wat staat voor Rare Earth and Yttrium. Zeldzame aarden worden vaak in combinatie met elkaar in ertsen en bepaalde soorten mineralen gevonden. De naam zeldzame aarde valt buiten de IUPAC-nomenclatuur, buiten een strikt scheikundige context wordt de term echter nog steeds veel gebruikt.

E-WASTE

E-waste is afval dat bestaat uit defecte of verouderde elektrische en elektronische toestellen. Ook onverkochte toestellen worden als elektronisch afval beschouwd.

De verwerking van dit afval gebeurt voor een deel in ontwikkelingslanden, waar het ernstige gezondheid- en verontreinigingsproblemen veroorzaakt die toe te schrijven zijn aan gebrek aan insluiting, zoals lekkende stortplaatsen, en aan het verbranden van het afval. De Conventie van Bazel heeft zich als doel gesteld deze problemen aan te pakken.

Hergebruik en (deskundige) recycling worden gepromoot als alternatieven voor elektronisch afval.

Close Menu